Vi støtter kirkeligt børne / ungdomsarbejde og socialt / humnatært arbejde - lokalt og internationalt.
 

Ansøgning sendes til:
Præsident/præsidie, gerne på mail til:
Henning Grosen (præsident)
eghg@baldersvej18.dk

Præsidiet afgør hvilke ansøgninger, der kan komme i betragtning og beløbstørrelse ved førstkommende præsidiemøde.
Kontakt: Præsidiet

 

Af ansøgningen skal fremgå:

  • Hvem søger tilskud
  • Adresse, telefonnummer og mail-adressse
  • Kontonumer til evt. tilskud
  • Hvad søges der tilskud til og evt. tidpunkt for udgiften
  • Andre relevante oplysninger, eks. om der gives støtte fra andet sted