Motto:

At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret

Vædier:

Som medlemmer i Lunderskov Y’s Men’s Club er det desuden væsentligt for os, at vi vedkender os det kristne fællesskab, og at vi praktiserer det rods forskelligheder har et godt fællesskab oplever at være en del af et større fællesskab – nationalt og internationalt virker til gavn for andre.

Klubbens formål er:

primært at fungere som tjenesteklub for KFUM og KFUK

at støtte andet værdifuldt organisationsarbejde

at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen

at holde medlemmerne informerede om og aktivt engagerede i aktuelle religiøse, samfundsmæssige, sociale og internationale anliggender

at dyrke godt kammeratskab

at støtte internationale, area-, regionale og distriktsprojekter i bevægelsen.

                                                                              

Om andre...at blive klog på. se mere