Intranettet

Klubbens arkiv.
Benytter regionens arkivsystem under "Klubs- og distriktsintranet", som du finder aller øverst på denne side.
 

Her finder du:

  • Blå Bog
  • Dataforordningen
  • Dagsorden og referater fra de forskellige udvalg
  • Vejledninger og pjecer

Vejledning: Hvad gør jeg, hvis koden ikke virker?
 
Filerne i Intranet er tilgængelige således:

Gå ind på "Klubs- og distriktsintranet" øverst.
Du skal logge ind med dit personlige YSMEN-login.

Klik til venstre på "+" Lunderskov Y`Men`s Club" , Så åbner der sig en række mapper med dokumenter fra klubben.

Du har nu mulighed for at markere et dokument og åbne det - evt. downloade det.

Husk at logge ud af intranettet, når du er færdig.