Præsidieskiftet 2019

Som afslutning på dette Y´s Men`s år blev der holdt fest på Jels Voldsted den 13. juni og samtidig afviklet præsidieskifte.
Stor TAK til den afgåede præsident Holger Møberg og STOR velkommen til Karen Hansen, der skal være præsident 2019-2020.

Holger Møberg takkede også de øvrige præsidiemedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde.

Se flere billeder

Tilbage til nyhedslisten