Besøg af Udviklingskonsulent Klaus Dam-Tholstrup, Røde Kors

Ved klubmødet den 24. marts hørte vi om Røde Kors, hjælpen til Ukraine og den store hjælpeopgave der organiseres af Røde Kors

Tilbage til nyhedslisten