03 nov

Bankospil til fordel for klubben v/ præsidiet

torsdag 3. nov 2022 kl. 18:30 - 20:30

Invitaion kommer senere

TM. Ole Hansen
Indl Eyvind Keseler
Opr. Containerudvalg